CÔNG TY CỔ PHẦN LANDCO - LANDCO CORPORATION - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - img 07 CÔNG TY CỔ PHẦN LANDCO - LANDCO CORPORATION - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - img 06 CÔNG TY CỔ PHẦN LANDCO - LANDCO CORPORATION - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - img 05 CÔNG TY CỔ PHẦN LANDCO - LANDCO CORPORATION - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - img 04 CÔNG TY CỔ PHẦN LANDCO - LANDCO CORPORATION - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - img 03 CÔNG TY CỔ PHẦN LANDCO - LANDCO CORPORATION - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - img 02 CÔNG TY CỔ PHẦN LANDCO - LANDCO CORPORATION - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - img 01

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Văn hóa doanh nghiệp

LANDCO là tập thể những con người đầy nhiệt huyết, năng động và sáng tạo. Chúng tôi luôn vun đắp một Doanh nghiệp mang bản sắc bởi cá tính riêng bằng Trí - Tâm - Sức của mỗi cá nhân. Ở bất cứ vai trò và vị trí nào, chúng tôi luôn tự hào là con người LANDCO.
Mỗi thành viên của LANDCO luôn chủ động, nỗ lực trau dồi kiến thức, nâng cao nghiệp vụ và hoàn thiện bản thân, luôn lấy các giá trị cốt lõi của Công ty làm mục tiêu hướng tới.

Chiến lược con người

Giá trị cốt lõi mà LANDCO luôn coi trọng là người lao động – nguồn tài sản quý giá nhất. Bởi vậy, chúng tôi luôn chú trọng đến việc xây dựng môi trường làm việc thật tốt gắn với công tác phát triển nguồn nhân lực, thông qua việc triển khai chính sách đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ trong quản lý và chuyên môn. Áp dụng KPI để đánh giá và nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc cho CBCNV.

Quản trị doanh nghiệp

LANDCO luôn không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ với việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 được cấp bởi AFNOR ASIA.
Đồng thời triển khai xây dựng Hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp SAP – ERP làm thay đổi cách nghĩ, cách làm việc, giúp LANDCO tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả công việc, tăng khả năng cạnh tranh, đem lại lợi ích lâu dài cho Doanh nghiệp, người lao động và khách hàng.

Môi trường và cộng đồng

Với mục tiêu phát triển bền vững, LANDCO hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Yếu tố "xanh" luôn xuyên suốt trong quá trình thiết kế, sản xuất, thi công để kiến tạo nên những công trình sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường. Ngay tại văn phòng làm việc, nhà máy sản xuất hay trên công trình thi công, việc đảm bảo vệ sinh, an toàn trong lao động được LANDCO đặt lên hàng đầu (Việc áp dụng quy trình 5S là một trong những giải pháp của chúng tôi).
Không chỉ luôn nỗ lực hết mình trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, LANDCO còn quan tâm đến việc lan truyền ý thức này tới khách hàng, cộng đồng với mục đích phát triển bền vững, không ngừng tiến bước vươn xa lên một tầm cao mới vì một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn.