Nhà văn hóa Cộng Đồng

Hạng mục: Thi công hoàn thiện, cung cấp nội thất lắp đặt và nội thất đồ rời, sân vườn cảnh quan
Địa điểm: TT Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình
Hoàn thành: 2004