DỰ ÁN TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM DỰ ÁN TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

Trung tâm Internet Việt Nam

Hạng mục: Thi công landscape tại Nhà trạm – Trung tâm Internet Việt Nam
Địa điểm: Khu công nghệ cao Láng – Hòa Lạc
Thời gian hoàn thành: T11/2014
KTS Nguyễn Hoàng Ánh Thu