Landco Factory

Hạng mục: Thiết kế, thi công sân vườn cảnh quan
Địa điểm: KCN Khắc Niệm, Tỉnh Bắc Ninh
Hoàn thành: T10/2010
KTS Nguyễn Hoàng Ánh Thu