DỰ ÁN VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

Viện kỹ thuật quân sự Phòng không - Không quân

Hạng mục: Thi công landscape, cung cấp nội thất lắp đặt và nội thất đồ rời
Địa điểm: Phố Hoàng Văn Thái,  Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn thành: 24/12/2012 và 25/07/2013