DG Plaza Hải Phòng

Hạng mục: Thiết kế sân vườn cảnh quan
Địa điểm: DG Tower, Đường Trần Phú, Thành phố Hải Phòng
Hoàn thành: T5/2007
KTS Nguyễn Hoàng Ánh Thu