-	DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN DI ĐỘNG MOBIFONE -	DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN DI ĐỘNG MOBIFONE -	DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN DI ĐỘNG MOBIFONE

Trung tâm điều hành thông tin di động Mobifone

Hạng mục: Thi công cảnh quan
Địa điểm: Tòa nhà Mobifone, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Hoàn thành: 2010