An Salon

Hạng mục: Thiết kế nội thất
Địa điểm: Hà Đông, Hà Nội
Hoàn thành: T3/2012
Designer Nguyễn Vân Anh