Công ty Thông tin Di động - RNOC Cần Thơ

Showroom Toyota Giải Phóng

Hạng mục: Thi công hoàn thiện, cung cấp nội thất lắp đặt và nội thất đồ rời
Địa điểm: Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàn thành: 2011