Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) - Phòng giao dịch Trung tâm Hoàn Kiếm

Hạng mục: Thi công hoàn thiện nội thất
Địa điểm: Quận Hoàn Kiếm, Hà nội
Hoàn thành: 2011