Khách sạn Điện Lực Khách sạn Điện Lực Khách sạn Điện Lực Khách sạn Điện Lực Khách sạn Điện Lực Khách sạn Điện Lực

Khách sạn Điện Lực

Địa điểm: Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng mục: Thiết kế và thi công hoàn thiện phòng khách sạn.
Tác giả: Võ Xuân Thương
Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2016.