Avora Hotel Đà Nẵng

Địa điểm: Đường Bạch Đằng, TP Đà Nẵng
Hạng mục: Triển khai thiết kế chi tiết, sản xuất cung cấp, thi công hoàn thiện nội thất lắp đặt và nội thất đồ rời khu vực công cộng và khối phòng ngủ
Thời gian hoàn thành: Năm 2017