Khách sạn Romantic Hà Nội

Hạng mục: Thiết kế, Thi công và hoàn thiện nội thất
Hoàn thành: 2013
KTS Andy Võ