Khách sạn Hải Long Quảng Trị

Hạng mục: Thiết kế, Thi công và hoàn thiện nội thất
Hoàn thành: 2012
KTS Andy Võ