Khách sạn Sông Trà Quảng Ngãi

Hạng mục: Thiết kế, Thi công và hoàn thiện nội thất
Hoàn thành: 2013
KTS Andy Võ