Paramount Cafe

Hạng mục: Cung cấp, thi công hoàn thiện sân vườn cảnh quan
Địa điểm: Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn thành: T3/2008