Cafe Nice - Đông Kinh, Tp Lạng Sơn.

Hạng mục: Thiết kế, sản xuất và lắp đặt nội thất
Địa điểm: Thành phố Lạng Sơn
Hoàn thành: T1/2014
Designer Phạm Hải Sơn