Goldsilk - Sale Center Goldsilk - Sale Center Goldsilk - Sale Center Goldsilk - Sale Center Goldsilk - Sale Center Goldsilk - Sale Center Goldsilk - Sale Center Goldsilk - Sale Center

Goldsilk - Sale Center

Địa điểm: Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
Hạng mục: Thiết kế nhà bán hàng
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng.
Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2016