DỰ ÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ KĐT TIME CITY (DA2) DỰ ÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ KĐT TIME CITY (DA2) DỰ ÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ KĐT TIME CITY (DA2)DỰ ÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ KĐT TIME CITY (DA2) DỰ ÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ KĐT TIME CITY (DA2) DỰ ÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ KĐT TIME CITY (DA2) DỰ ÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ KĐT TIME CITY (DA2) DỰ ÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ KĐT TIME CITY (DA2) DỰ ÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ KĐT TIME CITY (DA2)

Căn hộ chung cư tại Time City

Hạng mục: Thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất
Địa điểm: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn thành: T10/2014
Designer Nguyễn Vân Anh