Căn hộ Goldsilk Complex - Hà Nội Căn hộ Goldsilk Complex - Hà Nội Căn hộ Goldsilk Complex - Hà Nội Căn hộ Goldsilk Complex - Hà Nội Căn hộ Goldsilk Complex - Hà Nội Căn hộ Goldsilk Complex - Hà Nội Căn hộ Goldsilk Complex - Hà Nội Căn hộ Goldsilk Complex - Hà Nội Căn hộ Goldsilk Complex - Hà Nội Căn hộ Goldsilk Complex - Hà Nội Căn hộ Goldsilk Complex - Hà Nội

Căn hộ Goldsilk Complex - Hà Nội

Địa điểm: Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà NộiHạng mục: Thiết kế nhà khu căn hộ mẫu.
Tác giả: KTS Nguyễn Thanh Tùng.
Thời gian hoàn thiện: Tháng 12 năm 2016