Biệt Thự Thủ Đức Biệt Thự Thủ Đức Biệt Thự Thủ Đức Biệt Thự Thủ Đức Biệt Thự Thủ Đức Biệt Thự Thủ Đức Biệt Thự Thủ Đức Biệt Thự Thủ Đức Biệt Thự Thủ Đức Biệt Thự Thủ Đức Biệt Thự Thủ Đức Biệt Thự Thủ Đức Biệt Thự Thủ Đức Biệt Thự Thủ Đức Biệt Thự Thủ Đức

Biệt Thự Thủ Đức

Địa điểm: Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Cháy, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hạng mục: Thiết kế, thi công và trang trí hoàn thiện kiến trúc, nội thất biệt thự.
Tác giả: KTS Nguyễn Thị Vân Anh.
Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2016