Vinhomes Nguyễn Chí Thanh Vinhomes Nguyễn Chí Thanh Vinhomes Nguyễn Chí Thanh Vinhomes Nguyễn Chí Thanh Vinhomes Nguyễn Chí Thanh Vinhomes Nguyễn Chí Thanh Vinhomes Nguyễn Chí Thanh Vinhomes Nguyễn Chí Thanh Vinhomes Nguyễn Chí Thanh Vinhomes Nguyễn Chí Thanh

Vinhomes Nguyễn Chí Thanh

Địa điểm: Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
Hạng mục: Thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất căn hộ.
Tác giả: KTS Phạm Hải Sơn.
Thời gian hoàn thành: Tháng 8 năm 2016.