Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại

Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại

Địa điểm: Đường Nguyễn Ngọc Nại, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp lắp đặt nội thất nhà phố
Tác giả: KTS Võ Xuân Thương
Thời gian hoàn thành: Tháng 1/2017