Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại

Nhà phố Nguyễn Ngọc Nại

Địa điểm: Đường Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Hạng mục: Sản xuất cung cấp và thi công hoàn thiện nội thất lắp đặt và nội thất đồ rời tổng thể công trình
Thời gian hoàn thành: Năm 2017