Nhà phố Ninh Bình

Địa điểm: Thành phố Ninh Bình
Hạng mục: Thiết kế, sản xuất cung cấp và thi công hoàn thiện nội thất lắp đặt và nội thất đồ rời tổng thể công trình
Tác giả: KTS Đoàn Thị Hường
Thời gian hoàn thành: Năm 2017