Phòng làm việc Nhân viên và Lãnh đạo Mobifone - Trung tâm Thông tin Di động Khu vực I

Hạng mục: Cung cấp nội thất lắp đặt và nội thất đồ rời
Địa điểm: Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàn thành: 15/05/2012