Công ty Thông tin Di động - RNOC Cần Thơ Công ty Thông tin Di động - RNOC Cần Thơ Công ty Thông tin Di động - RNOC Cần Thơ

Trụ sở làm việc Trung tâm thông tin di động khu vực IV - Mobifone

Hạng mục: Thi công hoàn thiện, cung cấp nội thất lắp đặt và nội thất đồ rời
Địa điểm: Đại lộ Hòa Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ
Hoàn thành: 2013