EVN - A0

Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc Gia - EVN

Hạng mục: Thi công hoàn thiện, cung cấp nội thất lắp đặt và nội thất đồ gỗ
Địa điểm 1: Phố Trần Nguyên Hãn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Địa điểm 2: Phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn thành: T6/2013, T9/2014, T10/2014