EVN - IT EVN - IT EVN - IT EVN - IT EVN - IT

Trung tâm Công nghệ Thông tin - Tập đoàn Điện Lực Việt Nam

Hạng mục: Cung cấp nội thất lắp đặt và nội thất đồ rời
Địa điểm: Tòa nhà EVN phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Hoàn thành: 16/09/2013 và 08/12/2014