Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam

Hạng mục: Thi công hoàn thiện, cung cấp nội thất lắp đặt và nội thất đồ rời
Địa điểm: Đường Sư Thiện Chiếu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Hoàn thành: 17/12/2014