Handico Tower

Hạng mục: Thi công hoàn thiện, cung cấp nội thất lắp đặt và nội thất đồ rời
Địa điểm: Đường Phạm Hùng, Quận Từ Liêm, Hà Nội