DỰ ÁN TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC 6-MOBIFONE (VMS6) DỰ ÁN TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC 6-MOBIFONE (VMS6) DỰ ÁN TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC 6-MOBIFONE (VMS6) DỰ ÁN TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC 6-MOBIFONE (VMS6) DỰ ÁN TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC 6-MOBIFONE (VMS6)

Trụ sở làm việc Trung tâm Thông tin Di động Khu vực VI - Mobifone

Hạng mục: Thi công hoàn thiện, cung cấp nội thất lắp đặt và nội thất đồ gỗ
Địa điểm: Đường Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa, Đồng Nai
Hoàn thành: 16/03/2011