Công ty Tài chính Điện Lực Công ty Tài chính Điện Lực Công ty Tài chính Điện Lực Công ty Tài chính Điện Lực Công ty Tài chính Điện Lực Công ty Tài chính Điện Lực Công ty Tài chính Điện Lực Công ty Tài chính Điện Lực Công ty Tài chính Điện Lực Công ty Tài chính Điện Lực

Công ty Tài chính Điện Lực

Địa điểm: Cửa Bắc, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng mục: Thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất văn phòng
Tác giả: Phạm Hải Sơn
Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2016.