Văn phòng Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam

ĐỊa điểm: Đường Sư Thiện Chiếu, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cải tạo và cung cấp nội thất phòng họp
Tác giả: KTS Phạm Bá Thiên
Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2016