Văn phòng Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia Văn phòng Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia Văn phòng Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia

Văn phòng Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia

Địa điểm: Đường Trần Nguyễn Hãn, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Hạng mục: Bổ sung nội thất trung tâm điều khiển dự phòng
Tác giả: KTS Phạm Bá Thiên
Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2016