Văn phòng Trung tâm Mạng lưới Mobifone Văn phòng Trung tâm Mạng lưới Mobifone Văn phòng Trung tâm Mạng lưới Mobifone Văn phòng Trung tâm Mạng lưới Mobifone Văn phòng Trung tâm Mạng lưới Mobifone Văn phòng Trung tâm Mạng lưới Mobifone

Văn phòng Trung tâm Mạng lưới Mobifone

Địa điểm: Đường Giải Phóng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Hạng mục: Sửa chữa cải tạo và cung cấp thiết bị nội thất sảnh tầng 1, tầng 2 và tầng 10
Tác giả: KTS Nguyễn Văn Thảo
Thời gian hoàn thành: Tháng 1/2017