Văn phòng Công ty AVG Văn phòng Công ty AVG Văn phòng Công ty AVG Văn phòng Công ty AVG Văn phòng Công ty AVG Văn phòng Công ty AVG Văn phòng Công ty AVG Văn phòng Công ty AVG Văn phòng Công ty AVG Văn phòng Công ty AVG Văn phòng Công ty AVG Văn phòng Công ty AVG

Văn phòng Công ty AVG

Địa điểm: Đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Hạng mục: Cải tạo và trang bị nội thất văn phòng làm việc
Tác giả: KTS Phạm Hải Sơn.
Thời gian hoàn thành: Tháng 1/2017.