Công ty Điện lực Hồ Chí Minh

Địa điểm: Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hạng mục: Sản xuất cung cấp, thi công hoàn thiện nội thất lắp đặt và nội thất đồ rời phòng trực điều hành lưới điện
Tác giả: KTS Phạm Bá Thiên
Thời gian hoàn thành: Năm 2016