Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam - Phòng họp trực tuyến

Địa điểm: Số 5 Sư Thiện Chiếu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Hạng mục: Sản xuất cung cấp, thi công hoàn thiện nội thất lắp đặt và nội thất đồ rời phòng họp trực tuyến
Tác giả: KTS Phạm Bá Thiên.
Thời gian hoàn thành: Năm 2016