Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc

Địa điểm: Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
Hạng mục: Sản xuất cung cấp, thi công hoàn thiện nội thất lắp đặt và nội thất đồ rời khu vực sảnh
Tác giả: KTS Nguyễn Văn Thảo
Thời gian hoàn thành: Năm 2016