Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel Hồ Chí Minh

Địa điểm: Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Hạng mục: Thực hiện triển khai chi tiết, sản xuất cung cấp, thi công hoàn thiện nội thất lắp đặt và nội thất đồ gỗ
Thời gian hoàn thành: Năm 2017