Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia - Sảnh và phòng chờ

Địa điểm: Đường Cửa Bắc, Phường Ba Đình, TP Hà Nội
Hạng mục: Sản xuất cung cấp, thi công hoàn thiện nội thất lắp đặt và nội thất đồ rời khu vực sảnh và phòng họp
Tác giả: KTS Phạm Bá Thiên.
Thời gian hoàn thành: 2017