Trụ sở làm việc Bộ Thông tin và Truyền thông

Hạng mục: Cung cấp nội thất lắp đặt và nội thất đồ rời
Địa điểm: Đường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn thành: 27/08/2010