VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TP. HCM

Địa chỉ: Số 10B Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện Landco tại Thành phố Hồ Chí Minh.