PHÒNG TRƯNG BÀY SẢN PHẨM

Địa chỉ: Phố Ba Huyện - Cụm Công Nghiệp Khắc Niệm - Phường Khắc Niệm - Tỉnh Bắc Ninh.

Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất.
Showroom trưng bày sản phẩm đồ nội thất.