Ngày 12/08/2017, tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Landco, Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 nhằm đánh giá những kết quả đạt được và đưa ra phương hướng triển khai đồng bộ các kế hoạch đã đề ra. Tham dự Hội nghị có Ban điều hành Công ty, Trưởng các bộ phận đơn vị cùng toàn thể người lao động trong Công ty.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo công ty, các Trưởng bộ phận đã tập trung phát biểu, thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2017; đi sâu phân tích những khó khăn, thách thức nhằm đưa ra phương án thiết thực để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm trong các lĩnh vực trọng tâm: phát triển, tìm kiếm thị trường, quản lý chi phí, chất lượng nhằm đảm bảo tiến độ các dự án đang và sắp triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Ban điều hành, đánh giá cao những kết quả Công ty đạt được trong 6 tháng qua và nhấn mạnh: "BĐH sẽ bám sát cùng các bộ phận đưa ra góp ý, phương án điều chỉnh, phương hướng đầu tư phát triển kinh doanh phù hợp để đảm bảo sự phát triển của Công ty trong bối cảnh môi trường kinh doanh, thị trường luôn thay đổi hiện nay".

Hội nghị sơ kết đã kết thúc thành công, trước nhiều khó khăn và thách thức còn phía trước nhưng với tinh thần quyết tâm, đoàn kết của toàn thể CBCNV, Công ty Cổ phần Landco quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra trong năm 2017.

1 Cong ty Landco So ket 6 thang dau nam 2017

2 Cong ty Landco So ket 6 thang dau nam 2017

3 Cong ty Landco So ket 6 thang dau nam 2017

4 Cong ty Landco So ket 6 thang dau nam 2017

5 Cong ty Landco So ket 6 thang dau nam 2017

6 Cong ty Landco So ket 6 thang dau nam 2017

7 Cong ty Landco So ket 6 thang dau nam 2017

8 Cong ty Landco So ket 6 thang dau nam 2017

9 Cong ty Landco So ket 6 thang dau nam 2017

10 Cong ty Landco So ket 6 thang dau nam 2017

Thực hiện bài viết: Lâm Thu Thảo.