Calligaris

Mong muốn đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho cộng đồng và đem giá trị nghệ thuật trong trang trí nội thất truyền tải nguồn cảm hứng với cuộc sống. "Định hướng gu thẩm mỹ cá nhân" cho những người yêu lĩnh vực này bằng các khóa đào tạo ngắn hạn.

Trung tâm đào tạo LANDTRAINING mang những kinh nghiệm thực tế, sự hiểu biết về lĩnh vực sản xuất, thi công, trang trí nội thất để đào tạo nâng cao năng lực CBCNV trong Công ty, mở đường cho hướng phát triển nguồn nhân lực về các lĩnh vực hàng đầu của Doanh nghiệp cho xã hội.