Là một đối tác quan trọng của Cục Viễn thông, CTCP Landco đã nghiên cứu và đưa ra giải pháp hợp lý nhất trong việc bố trí và lựa chọn chất liệu, nội thất trang trí văn phòng nhằm tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và tiện nghi nhất phục vụ cho cán bộ công nhân viên công tác tại đây.
Văn phòng được thiết kế theo lối không gian mở, các phòng được bố trí xuyên suốt và liên kết chặt chẽ với nhau. Từ không gian các phòng hội trường, phòng họp lớn, nhỏ cho tới phòng giám đốc, kế bên là các khu vực làm việc chung và riêng cho cán bộ và nhân viên văn phòng. Tất cả đều hướng đến một không gian làm việc hiệu quả, logic và luôn tạo cảm hứng cho mọi người.

65.CucVienThong 01Landco thi cong hoan thien cuc vien thong

65.CucVienThong 01Landco thi cong hoan thien cuc vien thong

65.CucVienThong 01Landco thi cong hoan thien cuc vien thong

65.CucVienThong 01Landco thi cong hoan thien cuc vien thong

65.CucVienThong 01Landco thi cong hoan thien cuc vien thong

65.CucVienThong 01Landco thi cong hoan thien cuc vien thong

65.CucVienThong 01Landco thi cong hoan thien cuc vien thong

65.CucVienThong 01Landco thi cong hoan thien cuc vien thong

65.CucVienThong 01Landco thi cong hoan thien cuc vien thong

65.CucVienThong 01Landco thi cong hoan thien cuc vien thong

65.CucVienThong 01Landco thi cong hoan thien cuc vien thong

65.CucVienThong 01Landco thi cong hoan thien cuc vien thong

65.CucVienThong 01Landco thi cong hoan thien cuc vien thong

Nguồn: CTCP Landco. Bài viết: Lâm Thu Thảo