Ngày 26 tháng 5 vừa qua CTCP Landco thực hiện đào tạo cho các cán bộ quản lý về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phiên bản 2015 tại Chi nhánh CTCP Landco Bắc Ninh.

Nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đáp ứng tốt nhất nhu cầu, thị hiếu của khách hàng cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty CP Landco đã thực hiện và áp dụng việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 theo tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong toàn bộ các hoạt động liên quan đến chất lượng trong toàn công ty.

Để giúp cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty hiểu biết và thực hiện tốt nội dung của Hệ thống quản lý chất lượng này, ngày 26/05/2018 Landco đã tổ chức đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phiên bản 2015 cho cán bộ quản lý tại chi nhánh CTCP Landco Bắc Ninh. Các học viên tham gia khóa đào tạo đã được truyền đạt 5 nội dung về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 bao gồm: các khái niệm về chất lượng; các quy định về tài liệu; các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015; vai trò của người quản lý, tổ trưởng; các kiểm soát trong hệ thống quản lý chất lượng.

Chương trình đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 thực sự bổ ích, đã giúp cho mỗi cán bộ, công nhân viên trong Công ty nâng cao được sự hiểu biết và góp phần duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ngày càng tốt hơn qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mỗi đối tác và khách hàng của công ty.

1Landco dao tao he thong quan ly chat luong iso 9001 2015

2Landco dao tao he thong quan ly chat luong iso 9001 2015

Nguồn: CTCP Landco. Bài viết: Lâm Thu Thảo.