“Tài sản quý giá nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ”. Thấu hiểu điều này, ngày 01/03/2019, Ban lãnh đạo CTCP Landco đã tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV văn phòng, trước đó ngày 22/02/2019 việc tổ chức khám cũng được diễn ra với CBCNV chi nhánh Bắc Ninh.

Khám sức khỏe định kỳ sẽ mang đến cái nhìn tổng quan về sức khỏe và thể chất, giúp người lao động điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt và làm việc một cách phù hợp để nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng cuộc sống của người lao động.

Nguồn nhân lực chính là tài sản quan trọng nhất của mỗi doanh nghiệp. Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động không chỉ là phương pháp kiểm tra và đánh giá tổng quát tình trạng sức khỏe của người lao động, mà đây còn là một trong những hoạt động thường niên của Landco thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đến đời sống, sức khỏe của các thành viên, đồng thời là một điểm sáng trong hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Landco.

73.KhamSucKhoe2019 01

Nguồn: CTCP Landco