Hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ về Tết trồng cây: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trông người”, ngày 09/02/2020 vừa qua, Cán bộ CNV Công ty cổ phần Landco đã cùng nhau trồng hơn 40 cây xanh dọc theo khuôn viên Nhà máy mới được xây dựng tại Chi nhánh Landco Bắc Ninh.

Đây là nét đẹp trong văn hóa Công ty Cổ phần Landco được duy trì qua nhiều năm nhằm tạo cho Cán bộ Công nhân viên một không gian làm việc lý tưởng đúng chuẩn xanh, sạch, đẹp và đồng thời cũng truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta tới từng thành viên của Công ty.

5d1edf673484ccda9595 compressed

5f34171387f07fae26e1 compressed

b2e9f2f8621b9a45c30a compressed

50007a6eea8d12d34b9c compressed